Școala între misiune și viziune

„Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat în şcoală

Albert Einstein

Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu” este o şcoală cu prestigiu şi tradiţie, unde scopul educaţiei este să-i pregătească pe tineri să educe ei înşişi de-a lungul vieţii lor.

în sensul acestei viziuni comune a profesorilor, părinţilor şi comunităţii locale, educaţia oferită în Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu” urmăreşte formarea la toţi elevii a competenţelor cheie necesare pentru formarea unei personalităţi puternice, responsabile, competitive, capabile să se adapteze la dinamica societăţii.

Din perspective tradiţiei bune a şcolii noastre, se acordă o atenţie deosebită dezvoltării şi asumării de către elevi, a unui sistem axiologic puternic, menit sa-i sprijine şi să-i orienteze pe parcursul întregii vieţii, fundamentat pe cultură generală şi de specialitate.

Misiunea Colegiul Naţional Alexandru Odobescu este de a optimiza constant oferta educaţională în raport cu standardele de calitate naţionale şi europene ţinând cont de idealul educaţional şi exigenţele beneficiarilor.
o   Colegiul Naţional „Al. Odobescu” îşi îndeplineşte cu succes misiunea şi oferă condiţiile
formării unor tinerii cu:
Onoare
Dăruire şi discernământ
Optimism
Bunăvoinţă
Educaţie şi empatie
Succes
Curaj şi civism
Unitate
o    Şcoala îşi propune să formeze, să consolideze cunoştinţe, aptitudini şi atitudini care să permită încadrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.
o    Şcoala va acorda un interes deosebit pregătirii elevilor pentru însuşirea şi aplicarea
principiilor democaţiei, dezvoltării capacităţii de comunicare şi relaţionale, aprecierii
valorilor culturale şi artistice din patromoniu universal.

Istoric

10 noiembrie 1919 S-au deschis la Pitesti cursurile Scolii normale de Baieti, avand 134 de elevi,  institutie a carei menire era pregatirea invatatorilor atat de necesari in conditiile fauririi Romaniei Mari.

6  octombrie 1920 Regele Ferdinand I al României a semnat Înaltul Decret nr. 4045, prin care s-a aprobat ca Şcoala Normalã de la Piteşti sã poarte numele de „Alexandru Odobescu“.

11 martie 1922 A început construcţia localului Şcolii Normale de bãieţi,  pe un teren situat în apropierea staţiei C.F.R. din sudul oraşului, astãzi strada Gheorghe Doja,  nr. 41.

30 ianuarie 1928 La Şcoala Normalã de Bãieţi s-a desfãşurat un moment evocator dedicat patronului spiritual al instituţiei, scriitorul, omul de ştiinţã, pedagogul, magistratul şi academicianul Alexandru Odobescu (1834-1895). Cu acest prilej, doamna Ioana Dumitrescu, fiica sãrbãtoritului a oferit şcolii 800 de volume din biblioteca familiei.

1 septembrie 1933 Prin ordin al Ministerului Instrucţiunii Publice, Şcoala Normalã  de Bãieţi „Alexandru Odobescu“ din Piteşti şi-a încetat activitatea. Începând cu aceeaşi datã, a fost transferatã de la Câmpulung Muscel, la Piteşti, Şcoala Normalã  de Învãţãtoare, care a preluat baza materialã a fostei Şcoli Normale de Bãieţi.

1 septembrie 1948 Şcoala Normalã de Învãţãtoare „Alexandru Odobescu“ s-a transformat în Şcoala Pedagogicã de Fete, preluând baza materialã şi continuând activitatea instituţiilor de învãţãmânt cu acelaşi nume din Piteşti.

1 septembrie 1954 Şcoala Pedagogicã de Fete din Piteşti s-a transformat în Şcoala Medie  Mixtã Nr. 3 de 10 ani „Alexandru Odobescu“. A început astfel etapa învãţãmântului liceal.

1 septembrie 1962 Localul liceului din strada Gheorghe Doja, Nr. 41, a fost preluat de Institutul Pedagogic de 3 ani, nou înfiinţat la Piteşti, ca primã instituţie de învãţãmânt superior a zonei Argeş Muscel. Şcoala Medie Mixtã Nr. 3 „Alexandru Odobescu“ a început anul de învãţãmânt 1962-1963 într-o nouã clãdire, aflatã pe strada Negru Vodã Nr. 31, folositã astãzi de Şcoala Nr. 9, Piteşti.

1 septembrie 1964 Datoritã creşterii numãrului de elevi, liceul s-a transferat într-un alt local, construit în cartierul Craiovei, folosit astãzi de Şcoala nr. 11 Piteşti.

1967 – 1968 În condiţiile trecerii la învãţãmântul liceal de 12 ani, instituţia a primit titulatura de Liceul Nr. 3 „Alexandru Odobescu“. La sfârşitul acestui an şcolar nu au fost absolvenţi pentru cursurile de zi.

1 septembrie 1969 Liceul nr.3 „Alexandru Odobescu“ a început sã foloseascã o nouã clãdire, aflatã pe strada Exerciţiului nr. 202-204, unde funcţioneazã acum Şcoala Nr. 2 Piteşti.

22 februarie 1970 A avut loc sãrbãtorirea semicentenarului Liceului „Alexandru Odobescu“, amplã manifestare la care au participat reprezentanţi ai autoritãţilor locale, foşti profesori şi absolvenţi. Pe clãdirea unde funcţiona atunci instituţia noastrã de învãţãmânt (astãzi Şcoala Nr. 2) s-a inaugurat urmãtoarea placã: «1919-1969. Aceastã placã s-a aşezat cu ocazia sãrbãtoririi semicentenarului liceului „Alexandru Odobescu“ din Piteşti».

17 septembrie 1973 Anul şcolar 1973 -1974 s-a deschis în localul actual al liceului, situat în strada Pescarilor Nr. 20, cartierul Rãzboieni. Şcoala era patronatã atunci de I.R.N.E. Colibaşi.

1 septembrie 1974 Liceul „Alexandru Odobescu“ a devenit Liceul de Electrotehnicã şi Fizicã, instituţie şcolarã specializatã mai ales în pregãtirea personalului mediu necesar industriei şi cercetãrii energetice nucleare din judeţul Argeş.

1 septembrie 1980 Denumirea oficialã a instituţiei a devenit „Liceul de Matematicã şi Fizicã Nr. 1 Piteşti“.

1 septembrie 1990 Denumirea oficialã a instituţiei a devenit Liceul Real Umanist „Alexandru Odobescu“ Piteşti.

1 septembrie 1993 Denumirea oficialã a instituţiei a devenit Liceul Teoretic „Alexandru Odobescu“ Piteşti.

6 octombrie 1994 Consiliul profesoral a hotãrât organizarea în perioada 9-12 noiembrie 1994 a „Zilelor cultural ştiinţifice ale liceului“ consacrate sãrbãtoririi a 75 de ani de la înfiinţarea instituţiei. S-a hotãrât ca data de 10 noiembrie a fiecãrui an sã devinã „Ziua liceului“. S-a dezvelit o placã aniversarã şi s-a instalat în holul liceului bustul scriitorului Alexandru Odobescu, lucrare în ipsos patinat, realizatã de sculptorul Nicolae Georgescu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici.

10 octombrie 1999 S-au sãrbãtorit 80 de ani de existenţã ai liceului„Alexandru Odobescu“

2001 Prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii Nr. 4049 din 26 iunie 2001 liceul a devenit Colegiul Naţional Liceal „Alexandru Odobescu“.

2012 Prin OMECTS de redenumire a unităţilor şcolare colegiul nostru are o nouă denumire: COLEGIUL NAŢIONAL ‘ALEXANDRU ODOBESCU

Anunțuri

Contestații definitivat 2022

Anexa nr. 5 Depunerea contestațiilor*)  Contestațiile se înregistrează la centrul de examen în zilele de 27 iulie 2022 până  la ora 20.00 și 28 iulie 2022 până la ora 12.  În contestație candidatul precizează următoarele informații: Numele, inițiala tatălui și prenumele Codul numeric personal Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul Disciplina …

Contact


Adresa: Str. Vasile Pârvan, nr. 1, Pitesti, jud. Arges

Telefon: 0248/ 643202 Tel/Fax : 0248/ 643309

Mail: colegiul_odobescu@yahoo.com
Secretar: Craiu Minerva

Program de lucru cu publicul:
zilnic 12-14 ;