INSCRIEREA LA LICEU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

        Elevii claselor a IX-a care au fost declarați admiși la Colegiul Național “Alexandru Odobescu”  în anul școlar 2023-2024  vor depune dosarele de înscriere în perioada 20- 25 iulie 2023 după următorul program:

 – În zilele de :

         

ZIUA DATA INTERVAL ORAR
Joi 20.07.2023 900 – 1400
Vineri 21.07.2023 900 – 1300
Sâmbătă 22.07.2023 900 – 1300
Luni 24.07.2023 900 – 1800
Marti 25.07.2023 900 – 1400

 

 –   Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

  1. Cerere de înscriere (de la comisia de înscriere);
  2. Certificat de naștere copie + original;
  3. Copie carte de identitate  + original;
  4. Adeverința în original cu notele și media generală obținute la  evaluarea naționala din clasa a VIII-a eliberată de școală;
  5. Foaie matricolă în original;
  6. Fisă medicală;

          ATENȚIE

Actele din dosar vor respecta ordinea precizată mai sus.

CONFORM  ART. 53 ALIN. 3 din Metodologia de organizare a admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2011-2012, OMECTS 4801/ 31.08.2010 si OMEN 4432/29.08.2014, candidații care nu își depun dosarele de înscriere în perioada menționată sunt considerați retrași, locurile fiind declarate neocupate și utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia județeană de admitere pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.