ERASMUS xeNOphobia

SELECȚIE ELEVI PROIECT ERASMUS

Nr. proiect: 2017-1-SE01-KA219-034566_2
Titlu proiect: ERASMUS +, KA2 – Let’s make A difference bY combating xeNOphobia!                                  8 septembrie 2017
Dragi elevi, dragi părinți,

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie a grupului de lucru – ELEVI în vederea participării la activitățile proiectului ERASMUS + Let’S make A difference bY combating xeNOphobia! în perioada 2017 – 2019.

Având în vedere:
• http://www.anpcdefp.ro/
• Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011;
• Apelul naţional la propuneri de proiecte 2017;
• APEL european 2017 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+;
• Ghidul candidatului;
• Formularul de candidatură al proiectului;
• Site www.erasmusplus.ro.

Obiectivele proiectului
1) Obiectivul 1: sensibilizarea elevilor față de la problemele legate de xenofobie,
2) Obiectivul 2: promovarea studierii limbilor străine si a utilizarii instrumentelor TIC
3) Obiectivul 3: implicarea in activitati de educatie non-formala
4) Obiectivul 4: responsabilizarea in ceea ce priveste autoeducatia tinerilor

ACTIVITATILE SPECIFICE
1. relizarea unor filme de prezentare individuala,
2. realizarea unor filme de prezentare a scolii, orasului si judetului
3. prezentarea acestora in cadrul mobilitatilor
4. realizarea unui site, vlog
5. participarea la dezbateri pe teme de istorie a xenofobiei
6. participarea la dezbateri pe teme de combatere a xenofobiei
7. realizarea de sondaje
8. studierea tarilor partenere (Suedia, Islanda, Polonia)
9. corespondenta cu elevi din alte tari
10. participarea la schimburi scolare organizate pe durata celor doi ani de proiect
11. realizarea unor expozitii pe tema proiectului

METODOLOGIE PRIVIND FORMAREA ECHIPEI DE ELEVI
Art. 1 Eligibilitatea
1. 1 Elevii inscrisi sa participle la selectie trebie sa fie elevi la Colegiul Naţional Alexandru Odobescu, Piteşti, clasele IX – XI si sa aiba varste cuprinsa intre 14 – 18 ani;
1.2 Elevii candidaţi vor fi supusi la 2 probe obligatorii: dosarul de selecţie si interviul;
1.3 Punctajul maxim obtinut va fi de 100 puncte cumulate de la toate probele;

Art. 2 Echipa de lucru a proiectului
2.1 Echipa de lucru a proiectului va fi compusa din elevi si cadre didactice.
2.2 Elevii care participa la procesul de selectie si se califica, vor face parte din echipa de lucru a proiectului (45 elevi);
2.4 Elevii care cumuleaza cele mai multe puncte pe durata desfasurarii proiectului, vor putea participa la schimburi de elevi in strainatate (21 elevi)

Art. 3 Participarea la schimburi de elevi
3.1 Orice elev care a participat la concursul de selectie, si a fost admis, va avea drepturi si responsabilitati depline in echipa de proiect si va putea lua parte la schimburile de elevi
3.2 Elevii care se vor implica in cele mai multe activitati vor aduna cate 5-10 puncte pentru fiecare participare/implicare in proiect, in functie de dificultate;
3.3 Elevii care vor demonstra implicare mare – prin cumularea punctajelor obtinute in urma participarilor la activitati in cadrul proiectului, vor participa la schimburi de elevi in strainatate.
3.4 Schimburile de elevi se vor realiza pe baza reciprocitatii, fara insa a discrimina persoanele care nu dispun de conditii decente.
3. 5 Bugetul proiectului pentru schimburile de elevi acopera doar costurile pentru transport.
3.6 Cheltuielile de subzistenta (cazare, masa, activitati locale etc) vor fi acoperite de catre familiile gazda.
3.7 Cheltuielile de pregatire a deplasarilor (declaratii notariat) vor fi acoperite de catre familiile participantilor.
Dosarul de candidatură: se depune la prof. Camelia Cioacă (Cabinet engleza 2, Corp B – etaj I) in perioada: 11 – 15 septembrie 2017 intre orele 9-13 şi va cuprinde:
1. Cerere scrisă adresată conducerii școlii (formular tip – anexa 1).
2. Cv în format Europass/european completat în limba română, cu fotografie şi semnat de către candidat, (formular tip – https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml);
3. Fişă de autoevaluare a activităţii elevilor (formular tip – anexa 2);
4. Copie cartea de identitate;
5. Scrisoare de intenţie in care se specifica calitatile care il recomanda pe candidat si de asemenea, ce asteptari, responsabilitati si angajamente isi va asuma candidatul pe toata durata proiectului.
6. Recomandarea profesorului diriginte (formular tip – anexa 3)
7. Declarație/acord scris din partea părinților privind participarea la activitățile proiectului si implicarea totala a acestora;
8. Acte care dovedesc rezultatele obținute la concursurile școlare și implicarea în alte activități extrașcolare (artistice, sportive, voluntariat, ecologie etc).
Vă rugăm să inseraţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând ordinea de mai sus. Menţionăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii.

Criterii de selectie dosar: 60 p

Criteriul Subcriteriul Punctaj maxim Evaluare comisie Obs
Implicarea in viata scolii

 

 

 

Implicare in activităţile clasei 5 recomadarea dirigintelui/ profesorilor
Rezultate obţinute la clasa 5 catalog
Media la purtare 5 catalog
Participarea la concursuri scolare de orice tip Participare concursuri 5 diplome
Premii concursuri 5 diplome
Abilitati specifice Abilitati TIC 10 Prof informatica/medii/diplome
Abilitati limba engleza 10 Prof. limba engleza, media in anul scolar trecut
Actiuni de voluntariat 10 Diplome, fotografii
Raspuns pozitiv la solicitarile scolii 5 Secretariat/diriginte
  • proba 2: INTERVIU: 40 p

Vor fi evaluate profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere), disponibilitatea de a lucra in timpul liber, sprijinul familiei, posibilitatea de a caza elevi straini in familie, abilitatea de a atrage donatii si/sau sponsorizari sau de a organiza activitati de colectare a unor obiecte sau resurse necesare proiectului.

Nota:

  1. Analiza dosarelor – 18-19 septembrie,
  2. Interviu – 20 septembrie, ora 12.00
  3. Afisarea rezultatelor si a listei de rezerve – 21 septembrie

Succes!

Coordonator,

Prof. Camelia |Cioacă

ERASMUS 2017-2019

 

Ȋncepând cu anul şcolar 2017-2018 Colegiul Naţional Alexandru Odobescu este partener alături de şcoli din Polonia şi Islanda în  proiectul ERASMUS +, KA2 – Let’S make A difference bY combating xeNOphobIa! coordonat de Almasskolan Lindome din Suedia.

Obiectivele proiectului sunt: sensibilizarea elevilor față de la problemele legate de xenofobie, promovarea studierii limbilor străine și a utilizării instrumentelor TIC, implicarea în activități de educație non-formală, responsabilizarea în ceea ce privește autoeducația tinerilor.

Printre activităţile care urmează a se derula se pot menţiona: relizarea unor filme de prezentare individuală, realizarea unor filme de prezentare a școlii, orașului și județului, prezentarea acestora în cadrul mobilităților, realizarea unui site – vlog, participarea la dezbateri pe teme de istorie a xenofobiei, participarea la dezbateri pe teme de combatere a xenofobiei, realizarea de sondaje, studierea țărilor partenere (Suedia, Islanda, Polonia), corespondența cu elevi din alte țări, participarea la schimburi școlare organizate pe durata celor doi ani de proiect, realizarea unor expoziții pe tema proiectului etc.

Echipa de lucru a proiectului este compusă din elevi şi cadre didactice. Elevii care participă la activităţi sunt elevi ai Colegiului Naţional Alexandru Odobescu, Piteşti, clasele IX – XII, au vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani și au trecut printr-un proces de selecţie în două etape: dosar de selecţie si interviu, recomandarea profesorului diriginte fiind obligatorie. Ȋn procesul de selecţie s-au avut în vedere: profilul personalităţii candidatului,  capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitatea şi credibilitatea, puterea de convingere), disponibilitatea de a lucra în timpul liber, sprijinul familiei, posibilitatea de a caza elevi străini în familie şi nu în ultimul rând, cunoştinţele de limbă engleză.

MOBILITATE SUEDIA 

02.10. 2017- 06.10.2017

Prima mobilitate, constând într-o întâlnire transnațională și o serie de cinci zile de activități de învățare la care au luat parte șapte elevi, s-a desfășurat între 2-6 octombrie la Lindome în Suedia. Au fost zile pline, s-a lucrat susținut și acum putem spune că evenimentul a fost un succes.

Ana-Maria Prundeanu din clasa a X-a G ne povestește:

„Pentru început, țin să menționez că a fost prima mea participare în cadrul unui astfel de proiect, ceea ce mi-a dat ceva emoții, pentru că nu știam ce va urma și-mi doream ca totul să iasă perfect.

Ajunși la destinație ne-am îndreptat fiecare către casele partenerilor noștri. Casa Amandei era plină de căldură sufletească, primitoare, simţeai imediat cum  îi treceai pragul, pentru că familia Amandei era aşa. Mama ,,de schimb” , o doamnă deosebită, care s-a ocupat ca mie să nu îmi lipsească nimic, mi-a gătit mâncare specific suedeză încă din ziua în care am ajuns la ei, iar surorile mai mici ale Amandei erau atât de dulci si de năstruşnice. Au dorit încă din seara aceea să îmi arate iepurii pe care îi creşteau, să îmi prezinte casa și camera în care aveam să locuiesc, m-au întrebat despre ţara mea şi despre obiceiuri.

A doua zi, alte emoţii ! Urma să-mi cunosc noii colegi, ulterior prieteni, cu care aveam să-mi petrec următoarele șase zile și care au reușit să mă facă să ma simt ca acasă, în familie. A urmat o serie de jocuri interactive, de cunoaștere, care să ne ajute în a comunica cu ceilalți, realizarea logo-ului proiectului, compunerea echipelor și prezentările fiecărei școli implicate și, respectiv, cele individuale. De asemenea, după pauza de prânz, ne-a fost prezentată ideea de xenofobie și ce presupune acest lucru.

Ei bine, dacă prima zi a fost despre cunoaștere, în a doua zi lucrurile aveau să se schimbe.  Astfel că, marți am învățat despre munca în echipă și cât de eficient poate fi acest lucru și pentru ca proiectul să ia amploare, am avut drept sarcină să încercăm să aplicam ceea ce am învățat și la noi în liceu.

După terminarea programului, fiecare copil dintre cei participanți a trebuit să se pregătească pentru seara taco, una dintre activitățile care mi-a plăcut cel mai mult, poate și pentru că a fost prima dată când am mâncat unul.  Am fost împărțiți în grupe, o grupă la bucătărie, iar cealaltă avea drept atribuție aranjarea meselor.   Activitatea a durat până la ora opt, timp în care am râs, am dansat și am comunicat, care era de altfel și scopul acelei seri.

Tema zilei de miercuri a fost xenofobia și modul în care putem preveni acest lucru, iar pentru a înțelege în profunzime termenul, grupul ”Toleranță” ne-a vorbit despre anumite fapte din trecut, am înţeles de ce în Suedia există Ziua Toleranţei, iar noi am lucrat în echipe și am discutat dacă modul în care acele fapte au fost săvârșite era corect.

După pauza de prânz,  am învățat cântecul pe care urma să-l prezentăm în fața profesorilor și a părinților, numit ”Swedish Fika” și am avut parte de o serie de jocuri interactive.”

Ana Maria Floarea completează:

„Vremea a fost rece în primele trei zile, mai degrabă urâtă, tristă, lucru ce contrasta cu starea mea sufletească. Am avut ocazia să descopăr cum este o școală la ei și, de asemenea, a fost pentru prima oară când am mâncat într-o cantină. Elevii  îi spuneau “Bamba”.

Mi-a făcut foarte mare plăcere să lucrez pentru acest proiect, mai ales pentru că am avut ocazia să mă împrietenesc atât cu suedezi, cât și cu islandezi și polonezi. Serile erau interesante, întrucat ne strângeam, pe rând, la casa unuia dintre copiii ce ne găzduiau și ne uitam la filme, ne jucam, cântam, dansam… ne distram!

Vizita în Gotteborg a fost uimitoare! Gotteborg e un oraș nemaipomenit, foarte animat. La “Universeum” am putut observa atâtea animale exotice, nemaipomenite, atât de aproape, în viață!

Am fost foarte tristă când am ajuns la finalul acestei experiențe, deoarece ajunsesem să mă înțeleg tare bine cu toți cei implicați în proiect. Am învățat foarte multe din aceasta provocare, cum ar fi, o mai bună toleranță față de persoanele aflate în dificultate, persoane ce aparțin unor minorități; cum poți lucra într-o echipă multinatională, multiculturală, indiferent de țara din care provenim.A fost o experiență uluitoare și sper să mai pot avea șansa de a lucra cu oameni diferiți atât din punct de vedere al naționalității, cât și din punct de vedere cultural, să mai simt tot ce am simtit pe durata acestui proiect!”

La Almåsskolan,  in Suedia, elevii organizați în focus – grupuri internaționale, au făcut filme tematice, prin care au combătut stereotipurile, xenofobia și rasismul.

[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/watch?v=8wKlr_hUAAc” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://cnodobescu.ro/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/watch?v=WvzVZUj_24g” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://cnodobescu.ro/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/watch?v=g0Z3z7nxHC0″ lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://cnodobescu.ro/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

XENOFOBIA IN ROMANIA

Elevii români au realizat  pentru partenerii străini un material de prezentare a minorităților care trăiesc pe teritoriul  țării noastre.

[prezi url=”http://prezi.com/view/” width=”550″ height=”400″ zoom_freely=”N” ]

De asemenea, ei au prezentat cazul lui Leopold Lazăr Schobel, preşedintele comunităţii evreieşti din Piteşti, evreu care s-a născut şi a trăit în România, fost deţinut în lagărul de la Auschwitz-Birkenau și care a povestit experiențele covârșitoare legate de acea perioadă în cartea „Am fost la Auschwitz deținutul A-13221”

” Istoria Xenofobiei în România „-  filmul documentar despre holocaustul din perioada Celui de-al Doilea Război Mondial, precum și depre discriminările din perioada comunistă, a fost realizat de elevii Colegiului Național Alexandru Odobescu în perioada noiembrie2017- aprilie 2018.

MOBILITATE ISLANDA 

26.05.2018-02.06.2019

Un „sneakpeek” al activitatilor facute in Islanda pot fi vazute in aceste poze si  acest mic videoclip facut de un elev cu o mica pasiune pentru fotografie.

[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/watch?v=_BpyMoOOD5Y” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://cnodobescu.ro/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

  

  MOBILITATE ROMANIA

07.10.2018-12.10.2019

Salut!
Mă numesc Octaviana si particip în proiectul Erasmus+ „Say no to Xenophobia” și aș vrea să vă împărtășesc experiența mea.
Să găzduiești o persoană  pe care nu o cunoști de prea mult timp nu este destul de ușor, dar a fost o oportunitate pe care nu o experimentezi prea des.
Înainte de a ajunge Kasia, fata pe care o găzduiam, am fost foarte emoționantă deoarece nu știam dacă îi va plăcea să stea cu niște oameni necunoscuți o săptămână întreagă.
Atunci când ne-am întâlnit am observat ca era o persoană timida. Cu toate acestea, eu și Kasia am avut multe lucruri în comun și ne-am înțeles foarte bine.
Într-una dintre zileam avut un atelier la muzeul Golești. Am confecționat păpuși și am pictat pe pietre. La sfârșitul activității am făcut schimb de lucrurile realizate de noi, pentru a ne aminti de aceste momente.
Atunci când întâlnești o persoană necunoscută dar începeți să vorbiți și să vă înțelegeți bine, îți transmite un sentiment pe care nu îl poți uita. Eu aș mai repeta această experiență, iar cu Kasia aș vrea să mă întâlnesc de asemenea și în alte împrejurări, mai ales că știu că pot avea o prietenă așa ca ea in altă țară.

Alexandra Ion :  “Pentru unii oameni, să ai doi straini in casa timp de o saptamana nu suna asa grozav, dar pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase experiente de pana acum.

Acum cateva luni mi s-a dat oportunitatea de a ma alatura unui proiect Erasmus si sa ma afirm intr-un anumit domeniu. Desi la inceput am fost putin sceptica, acest sentiment a fost imediat inlocuit cu nerabdare si bucurie, deoarece aceasta a fost prima mea experienta de acest fel.

Odata ce a inceput si saptamana, au inceput si activitatile si totodata sa formam o conexiune cu oaspetii nostrii. Desi la inceput nu ne-am inteles prea bine, pot spune ca la sfarsitul saptamanii cu totiiam vazut aceasta experienta ca pe una nepreţuita.

Una dintre amintirile care mi s-au intiparit in minte foarte bine din acea saptamana a fost excursia la lacul Vidraru, deoarece in acea zi am realizat ca limba si cultura nu sunt bariere in formarea unor legaturi cu alti oameni. In afara de privelistea hipnotizanta, faptul ca noi toti ne bucuram de aceleasi lucruri in acelasi timp mi-a oferit alta perspectiva: nu conteaza ce nationalitate, religie, sex etc. avem, cu totii suntem oameni si nu prea diferiti. Dar era ceva mai mult de atat. Am avut o mare placere in a cunoaste atatia oameni din alte tari si odata cu trecerea proiectului, a crescut si nivelul meu de incredere in mine.

In concluzie, in acest proiect Erasmus m-am descoperit pe mine si am invatat ca sunt mult mai puternica decat am crezut la inceput. A fost o oportunitate pe care, in opinia mea, toti studentii ar trebui sa o experimenteze.”

 

 

 

 

Catinca Slimak : “Era timpul ca ei sa vina in sfarsit in Romania, iar eu, sa fiu sincera eram incantata si agitata in acelasi timp. Imi puneam foarte multe intrebari in minte, dar toate au disparut in momentul in care ne-am vazut prima oara si m-a recunoscut din multimea de lume care era prezenta.

Prima data eram amandoua destul de tacute, dar dupa ceva timp am inceput sa vorbim, sa povestim am informat-o in legatura cu programul de saptamana aceea si a fost foarte incantata. Conversatia incepuse sa aiba un curs si totul a revenit la normal.

Era doar inceputul unei saptamani minunate. Ne-am distrat foarte mult cu toata lumea de acolo. Am mers la Bucuresti unde am vizitat Palatul Parlamentului. A fost o experienta inedita faptul ca am vizitat toate acele incaperi despre care nu aveam habar ca sunt atat de frumoase. Nici eu nu mai fusesem niciodata acolo, asa ca am fost la fel de entuziasmata precum ea.

Dupa frumoasa experienta de la Palat, am vizitat Marea Sinagoga din Bucuresti pentru a comemora Ziua Holocaustului. A fost foarte trist, emotionant si in acelasi timp interesant sa aflam despre  toate lucrurile intamplate atator oameni nevinovati.

Una peste alta, cred ca a fost o saptamana extrem de interesanta și plină de emoții, ne-am înteles foarte bine una cu alta si păstrăm legatura. As repeta acea saptamana oricand! “

 

 

 

 

Andreea Mărgărit:”Probabil una dintre cele mai frumoase săptămâni. Asa pot descrie primul meu schimb de experienta. Sincer vorbind,mi-am îmbunatatita cunostintele de limba engleza  in acele zile.. Am fost foarte curioasa despre ce se poate intampla si cum va reactiona familia mea fata de un membru nou, care mai este si strain.:)) Aceasta a fost fara nici un dubiu o reala provocare. Inainte sa vina oaspetele, mi-am facut curat in dormitorul meu, dar si in cel al Nataliei. Acum ca stiti numelep rietenei mele poloneze, va pot spune ca am vorbit chestii generale despre noi cu o saptamana inainte ca ea sa vina. Așa am putut afla mai multe despre stilul de viata al Nataliei. Cand am  vazut-o pentru prima oara, am simtit ca ea va fi „sora mea mai mica” pentru o intreaga saptamana. Pana am ajunsa casa, am împartasit cateva idei…

In aceste zile unice, dar sincer vorbind destul de obositoare pentru mine, activitatea mea preferata a fost excursia in București, pentru ca am vizitat locatii representative din Romania, pe tema Xenofobiei.

Aștept cu nerăbdare sa merg in Polonia si sa o vad din nou pe Natalia si pe ceilalti adolescenti care sunt implicati in acest proiect incredibil.”

Desigur, cand vine vorba de tara noastra, am fost atenti la detalii si la tot ce era necesar si le-am oferit copiilor o experienta de neuitat. Pentru a avea o „idee” a ce s-a intamplat, avem niste poze si un mic videoclip pentru dumneavoastra!

[wonderplugin_video iframe=”https://www.youtube.com/watch?v=Gp4f9JUh7pg&feature=youtu.be” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”http://cnodobescu.ro/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

 

 

 

În perioada  noiembrie 2018 – aprilie 2019, elevii participanti în proiectul Let’S make A difference bY combating xeNOphobia! au realizat un film în care sunt prezentate aspecte din societatea de astăzi în care oamenii sunt discriminați.

MOBILITATE POLONIA

06.05.2019-10.05.2019 

 

 

 

 

 

Cu o astfel de pagină neagră a istoriei s-au întâlnit profesorii și elevii participanți în acest proiect în ultima zi petrecută în Polonia, respectiv Lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau.  Intrarea în Auschwitz  ne-am făcut-o pe poarta pe care încă stă scris “Arbeit macht frei” a declarat Andreea Mărgărit, elevă în clasa a XI-a A la Colegiul Odobescu. De la intrarea în Birkenau se văd calea ferată pe care soseau trenurile cu prizonieri  și peronul pe care se făceau triajele. Cu o privire și o mișcare de mână se decidea dacă mergi la muncă sau la camera de gazare. Întreaga experiență a fost tulburătoare, dar m-a ajutat să înțeleg mai bine ororile produse acolo despre care citisem și văzusem multe documentare. De asemenea, am fost impresionată de numărul mare de oameni veniți din întreaga lume, de pe toate continentele, să viziteze memorialul. Locuri ca acesta trebuie conservate mult timp de acum încolo, dacă nu vrem ca istoria să se repete.

Profesori coordonatori:

Camelia Cioacă

Roxana Dumitrașcu

[pdf-embedder url=”http://cnodobescu.ro/wp-content/uploads/2017/09/meth-1.pdf” title=”meth”]