Our Green Heritage Awareness

Erasmus+ „Our Green Heritage Awareness

SELECȚIE ELEVI  ERASMUS+

Număr proiect: 2022-2-RO01-KA210-SCH- 000099507

Titlu proiect: Our Green Heritage Awareness

Perioada :2023-2025

Dragi elevi, stimați părinți,

Vă anunțăm demararea procedurii de selecție a grupului de lucru în vederea participării la activitățile proiectului   Erasmus+ Our Green Heritage Awareness, 2022-2-RO01-KA210-SCH- 000099507.

Având în vedere:

 • Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;
 • Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011;
 • Apelul național la propuneri de proiecte 2022 http://www.anpcdefp.ro/;
 • Apelul european 2022 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+;
 • Formularul de candidatură al proiectului Our Green Heritage Awareness

 

vă invităm să faceți parte din acest proiect care are ca scop crearea de contexte în care elevii să învețe ce înseamnă să se comporte responsabil față de mediu și consumul de resurse (acasă, la școală sau în comunitate), să dobândească cunoștințele și abilitățile  legate de protejarea mediului și să își dezvolte spiritul de inițiativă și comportament civic în comunitate pentru promovarea dezvoltării durabile.

 Obiectivele proiectului:
1) Obiectivul 1: sensibilizarea elevilor față de problemele legate de mediul înconjurător;
2) Obiectivul 2: crearea de contexte în care elevii să învețe ce înseamnă să se comporte      responsabil față de mediu și consumul de resurse;
3) Obiectivul 3: promovarea studierii limbilor străine și a utilizării instrumentelor TIC
4) Obiectivul 4: implicarea în activități de educație non-formală

Activitățile specifice:
1. realizarea unor filme de prezentare a modificărilor climatice din țările participante;
2. realizarea unui site, vlog, pagini media de popularizare a economiei circulare;
3. participarea la dezbateri pe tema consumului responsabil;
4. promovarea unui comportament civic în societate  pentru o dezvoltare durabilă;
5. studierea tarilor partenere, respectiv Spania, Macedonia și Turcia;
6. Comunicarea și colaborarea cu elevi din alte țări;

 1. participarea la schimburi școlare organizate pe durata celor doi ani de proiect;
  8. realizarea unor expoziții pe tema proiectului.

Metodologie privind formarea echipei de elevi

Art. 1 Eligibilitatea
1. 1.Elevii înscriși sa participe la selecție trebuie sa fie elevi la Colegiul Național Alexandru Odobescu, Pitești, clasele IX – XII

 • Elevii candidați vor fi supuși la 2 probe eliminatorii:

Competențe digitale- abilitatea de realiza și a edita imagini/filme

Competențe lingvistice- limba engleză, nivel minim B2 (CEFR)

Art. 2 Echipa de lucru a proiectului
2.1. Echipa de lucru a proiectului va fi compusă din elevi și cadre didactice.
2.2. Elevii care participă la procesul de selecție și se califică, vor face parte din echipa de lucru a proiectului (30 elevi);
2.3. Elevii care cumulează cele mai multe puncte  vor putea participa la schimburi de elevi în străinătate (15 elevi).

Art. 3 Participarea la schimburi de elevi
3.1. Orice elev care a participat la concursul de selecție, și a fost admis, va avea drepturi și responsabilități depline în echipa de proiect și va putea lua parte la schimburile de elevi.
3.2.Schimburile de elevi se vor realiza pe baza reciprocității, fără însă a discrimina persoanele care nu dispun de condiții decente.
3.3. Cheltuielile de pregătire a deplasărilor (declarații notariat) vor fi acoperite de către familiile participanților.

Perioada de înscriere: 03.11.2023-09.11.2023

Probele eliminatorii vor avea loc în data de 10.11.2023 după cum urmează:

 1. Verificarea competențelor digitale, ora 10, în corpul D.
 2. Interviu în limba engleză, ora 13, în corpul B.

Rezultatele vor fi afișate în data de 10.11.2023, ora 19.

 

FORMULAR ÎNSCRIERE