PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV, SESIUNEA 18-19 MAI, 2022. LIMBA FRANCEZĂ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Repartizare săli franceză

 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate (carte de identitate/certificat de naștere) sau a carnetului de elev vizat, cu poza, în intervalul 8,00-8,30.
 • Proba scrisă începe la ora 9.00
 • Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică, pe clase, iar așezarea în bănci se va face începând cu rândul de la ușă.
 • Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise sau alte materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor, cu aparate electronice de comunicare cu exteriorul, cu telefoane mobile. Toate aceste materiale vor fi depozitate într-o sală de bagaje.
 • Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a elevilor de către preşedintele comisiei. Eliminarea se face indiferent dacă materialele interzise au fost sau nu folosite.
 • Recomandăm elevilor să aibă asupra lor doar instrumentele de scris, o sticlă de apă sau materiale de igienă personală.

Preşedinte Comisia de examen,

Inspector școlar general adjunct,

Prof. Maria Cătălina DUMITRAȘCU

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV, SESIUNEA 18-19 MAI, 2022.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Repartizare săli

 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate (carte de identitate/certificat de naștere) sau a carnetului de elev vizat, cu poza, în intervalul 8,00-8,30.
 • Proba scrisă începe la ora 9.00
 • Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică, pe clase, iar așezarea în bănci se va face începând cu rândul de la ușă.
 • Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise sau alte materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor, cu aparate electronice de comunicare cu exteriorul, cu telefoane mobile. Toate aceste materiale vor fi depozitate într-o sală de bagaje. 
 • Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a elevilor de către preşedintele comisiei. Eliminarea se face indiferent dacă materialele interzise au fost sau nu folosite. 
 • Recomandăm elevilor să aibă asupra lor doar instrumentele de scris, o sticlă de apă sau materiale de igienă personală.

Preşedinte Comisia de examen,

Inspector școlar general adjunct,

Prof. Maria Cătălina DUMITRAȘCU

În atenția participanților la etapa județeană a olimpiadei de limba engleză, ce se va desfășura sâmbătă, 26 martie 2022, la Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, Pitești

1)Conform regulamentului, la etapa județeană a olimpiadei de limba engleză, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabile, criteriile specifice de departajare sunt următoarele:

pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:

– punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English;

– punctajul de la proba integrată – eseu;

– punctajul de la proba integrată – Reading comprehension.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea eseului, în următoarea ordine:

 1. a) content;
 2. b) organisation and cohesion;
 3. c) effect on the target reader.

(2) În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).