INSCRIEREA LA LICEU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

        Elevii claselor a IX-a care au fost declarați admiși la Colegiul Național “Alexandru Odobescu”  în anul școlar 2023-2024  vor depune dosarele de înscriere în perioada 20- 25 iulie 2023 după următorul program:

 – În zilele de :

         

ZIUA DATA INTERVAL ORAR
Joi 20.07.2023 900 – 1400
Vineri 21.07.2023 900 – 1300
Sâmbătă 22.07.2023 900 – 1300
Luni 24.07.2023 900 – 1800
Marti 25.07.2023 900 – 1400

 

 –   Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere (de la comisia de înscriere);
 2. Certificat de naștere copie + original;
 3. Copie carte de identitate  + original;
 4. Adeverința în original cu notele și media generală obținute la  evaluarea naționala din clasa a VIII-a eliberată de școală;
 5. Foaie matricolă în original;
 6. Fisă medicală;

          ATENȚIE

Actele din dosar vor respecta ordinea precizată mai sus.

CONFORM  ART. 53 ALIN. 3 din Metodologia de organizare a admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2011-2012, OMECTS 4801/ 31.08.2010 si OMEN 4432/29.08.2014, candidații care nu își depun dosarele de înscriere în perioada menționată sunt considerați retrași, locurile fiind declarate neocupate și utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia județeană de admitere pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Transferul elevilor în anul școlar 2023-2024

Cererile pot fi depuse la secretariatul Colegiului Național “Alexandru Odobescu” în perioada: 15 iulie -15 august 2023, între orele 10.00-13.00 ( de luni pană vineri).

În perioada 16.08.2023-20.08.2023 cererile vor fi analizate în consiliul de administrație.

În perioada 21.08.2023-25.08.2023 se vor organiza examenele de diferențe

Dosarul va conține următoarele documente:

 • Cererea tip care va fi ridicată de la secretariat și va fi completată doar de către părinte/tutore;
 • Adeverință  tip cu media  pentru anul școlar încheiat, care va fi ridicată de la secretariat(nu este necesară pentru elevii care sunt din unitate);

Transferul elevilor se va face conform ierarhiei in limita locurilor disponibile, având în vedere următoarele condiții:

 • Media generală a ultimului an școlar să fie cel puțin egală cu media ultimului elev promovat din clasa la care se solicită transferul;
 • Promovarea examenelor de diferență acolo unde este cazul.

INFORMARE PRIVIND MEDIA ULTIMULUI ELEV PROMOVAT DIN CLASA

 • 10 A – matematică informatică intensiv –8.35
  10 B – matematică informatică intensiv – 8.94
  10 C – matematică informatică intensiv engleză –8.24
  10 D – matematică informatică –8.11
  10 E – științele naturii bilingv –8.56
  10 F – științele naturii – 7.72
  10 G – științe sociale – 9
  10 H – filologie bilingv – 8.22
  11 A – matematică informatică intensiv – 8.39
  11 B – matematică informatică intensiv – 7.94
  11 C – matematică informatică intensiv – 8.5
  11 D – științele naturii bilingv – 8.47
  11 E- științele naturii – 8.84
  11 F – științe sociale – 8.58
  11 G – filologie bilingv – 8.95
  12 A – matematică informatică intensiv – 8.15
  12 B – matematică informatică intensiv – 7.86
  12 C – matematică informatică – 8.53
  12 D – matematică informatică – 8.82
  12 E – științele naturii bilingv – 8.4
  12 F – științele naturii – 8.94
  12 G – științe sociale – 8.53
  12 H – filologie bilingv – 8.56

 

Olimpiada națională „Lectura ca abilitate de viață” – liceu Etapa județeană – sâmbătă, 25 martie 2023, orele 10.00-13.00

Etapa județeană – sâmbătă, 25 martie 2023, orele 10.00-13.00

Elevii vor fi prezenți în centrul nostru în intervalul orar 09.00-09.30 și se vor legitima cu CI iar pentru elevii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, copie certificat de naștere și carnet de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs.
Am afișat repartizarea elevilor pe săli.
SUCCES PARTICIPANȚIL

_Repartizare_afisare site