Transferul elevilor în anul școlar 2022-2023

Pentru anul școlar 2022-2023, transferul elevilor se va face conform articolelor 137-144 din ROFUIP, aprobat prin OMEC 5447/31.08.2020 cu modificările și completările ulterioare. Cererile vor fi depuse la secretariatul Colegiului Național “Alexandru Odobescu” în perioada: 01 iulie -12 august 2022, între orele 10.00-13.00 ( de luni pană vineri).

Dosarul va conține următoarele documente:

 • Cererea tip care va fi ridicată de la secretariat și va fi completată doar de către părinte/tutore;
 • Adeverință de studii pentru anul școlar încheiat (nu este necesară pentru elevii care sunt din unitate);
 • Copii după certificatul de naștere și cartea de identitate;

Transferul elevilor se va face conform ierarhiei in limita locurilor disponibile, având în vedere următoarele condiții:

 • Media generală a ultimului an școlar să fie cel puțin egală cu media ultimului elev promovat din clasa la care se solicită transferul;
 • Promovarea examenelor de diferanță acolo unde este cazul.

INFORMARE PRIVIND MEDIA ULTIMULUI ELEV PROMOVAT DIN CLASA

 • 10 A – matematică informatică intensiv – 7,91
 • 10 B – matematică informatică intensiv – 7,55
 • 10 C – matematică informatică intensiv – 8,55
 • 10 D – științele naturii bilingv – 7,72
 • 10 E – științele naturii – 8,77
 • 10 F – științe sociale – 8,72
 • 10 G – filologie bilingv – 8,58
 • 11 A – matematică informatică intensiv – 8,61
 • 11 B – matematică informatică intensiv – 8,36
 • 11 C – matematică informatică – 8,52
 • 11 D – matematică informatică – 9,10
 • 11 E – științele naturii bilingv – 8,42
 • 11 F – științele naturii – 8,60
 • 11 G – științe sociale – 8,89
 • 11 H – filologie bilingv – 8,52
 • 12 A – matematică informatică intensiv – 8,25
 • 12 B – matematică informatică intensiv – 7,39
 • 12 C – matematică informatică – 8,41
 • 12 D – matematică informatică – 8,20
 • 12 E – științele naturii bilingv – 8,60
 • 12 F – științele naturii – 8,90
 • 12 G – științe sociale – 9,22
 • 12 H – filologie bilingv – 8,94

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV, SESIUNEA 18-19 MAI, 2022. LIMBA FRANCEZĂ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Repartizare săli franceză

 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate (carte de identitate/certificat de naștere) sau a carnetului de elev vizat, cu poza, în intervalul 8,00-8,30.
 • Proba scrisă începe la ora 9.00
 • Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică, pe clase, iar așezarea în bănci se va face începând cu rândul de la ușă.
 • Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise sau alte materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor, cu aparate electronice de comunicare cu exteriorul, cu telefoane mobile. Toate aceste materiale vor fi depozitate într-o sală de bagaje.
 • Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a elevilor de către preşedintele comisiei. Eliminarea se face indiferent dacă materialele interzise au fost sau nu folosite.
 • Recomandăm elevilor să aibă asupra lor doar instrumentele de scris, o sticlă de apă sau materiale de igienă personală.

Preşedinte Comisia de examen,

Inspector școlar general adjunct,

Prof. Maria Cătălina DUMITRAȘCU

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV, SESIUNEA 18-19 MAI, 2022.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Repartizare săli

 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate (carte de identitate/certificat de naștere) sau a carnetului de elev vizat, cu poza, în intervalul 8,00-8,30.
 • Proba scrisă începe la ora 9.00
 • Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică, pe clase, iar așezarea în bănci se va face începând cu rândul de la ușă.
 • Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise sau alte materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor, cu aparate electronice de comunicare cu exteriorul, cu telefoane mobile. Toate aceste materiale vor fi depozitate într-o sală de bagaje. 
 • Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a elevilor de către preşedintele comisiei. Eliminarea se face indiferent dacă materialele interzise au fost sau nu folosite. 
 • Recomandăm elevilor să aibă asupra lor doar instrumentele de scris, o sticlă de apă sau materiale de igienă personală.

Preşedinte Comisia de examen,

Inspector școlar general adjunct,

Prof. Maria Cătălina DUMITRAȘCU