Examene de diferențe pentru anul școlar 2021-2022

Examenele de diferențe se susțin conform  programelor în vigoare pentru fiecare disciplină în parte publicate pe site-ul Ministerului Educației, în funcție de profil și specializare.
Susținerea examenelor de diferențe se va realiza conform normelor sanitare în vigoare.
Elevii vor avea asupra lor un act de identitate valabil și se vor prezenta la ora stabilită, conform programarii.

Anunț diferențe

Programare diferențe