PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV, SESIUNEA 18-19 MAI, 2022.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Repartizare săli

  • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate (carte de identitate/certificat de naștere) sau a carnetului de elev vizat, cu poza, în intervalul 8,00-8,30.
  • Proba scrisă începe la ora 9.00
  • Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică, pe clase, iar așezarea în bănci se va face începând cu rândul de la ușă.
  • Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, materiale scrise sau alte materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor, cu aparate electronice de comunicare cu exteriorul, cu telefoane mobile. Toate aceste materiale vor fi depozitate într-o sală de bagaje. 
  • Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a elevilor de către preşedintele comisiei. Eliminarea se face indiferent dacă materialele interzise au fost sau nu folosite. 
  • Recomandăm elevilor să aibă asupra lor doar instrumentele de scris, o sticlă de apă sau materiale de igienă personală.

Preşedinte Comisia de examen,

Inspector școlar general adjunct,

Prof. Maria Cătălina DUMITRAȘCU