PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV REZULTATE INIȚIALE

Rezultate engleză

Rezultate franceza

CONTESTAȚIILE, DOAR PENTRU PROBA SCRISĂ, SE DEPUN LA SALA MULTIMEDIA A COLEGIULUI NAȚIONAL ALEXANDRU ODOBESCU

ÎN DATA DE 23 MAI 2022

ÎNTRE ORELE 10.00-13.00