Transferul elevilor în anul școlar 2022-2023

Pentru anul școlar 2022-2023, transferul elevilor se va face conform articolelor 137-144 din ROFUIP, aprobat prin OMEC 5447/31.08.2020 cu modificările și completările ulterioare. Cererile vor fi depuse la secretariatul Colegiului Național “Alexandru Odobescu” în perioada: 01 iulie -12 august 2022, între orele 10.00-13.00 ( de luni pană vineri).

Dosarul va conține următoarele documente:

 • Cererea tip care va fi ridicată de la secretariat și va fi completată doar de către părinte/tutore;
 • Adeverință de studii pentru anul școlar încheiat (nu este necesară pentru elevii care sunt din unitate);
 • Copii după certificatul de naștere și cartea de identitate;

Transferul elevilor se va face conform ierarhiei in limita locurilor disponibile, având în vedere următoarele condiții:

 • Media generală a ultimului an școlar să fie cel puțin egală cu media ultimului elev promovat din clasa la care se solicită transferul;
 • Promovarea examenelor de diferanță acolo unde este cazul.

INFORMARE PRIVIND MEDIA ULTIMULUI ELEV PROMOVAT DIN CLASA

 • 10 A – matematică informatică intensiv – 7,91
 • 10 B – matematică informatică intensiv – 7,55
 • 10 C – matematică informatică intensiv – 8,55
 • 10 D – științele naturii bilingv – 7,72
 • 10 E – științele naturii – 8,77
 • 10 F – științe sociale – 8,72
 • 10 G – filologie bilingv – 8,58
 • 11 A – matematică informatică intensiv – 8,61
 • 11 B – matematică informatică intensiv – 8,36
 • 11 C – matematică informatică – 8,52
 • 11 D – matematică informatică – 9,10
 • 11 E – științele naturii bilingv – 8,42
 • 11 F – științele naturii – 8,60
 • 11 G – științe sociale – 8,89
 • 11 H – filologie bilingv – 8,52
 • 12 A – matematică informatică intensiv – 8,25
 • 12 B – matematică informatică intensiv – 7,39
 • 12 C – matematică informatică – 8,41
 • 12 D – matematică informatică – 8,20
 • 12 E – științele naturii bilingv – 8,60
 • 12 F – științele naturii – 8,90
 • 12 G – științe sociale – 9,22
 • 12 H – filologie bilingv – 8,94