ANUNȚ – CONTESTATII Olimpiada de Limba Engleza LICEU

Eventualele contestații la Olimpiada de Limba Engleza LICEU– Etapa județeană,  pot fi depuse la secretariatul Colegiului Național  ”Al. Odobescu” Pitești  duminica 27.03.2020, în intervalul orar 900 – 1130. Evaluarea contestațiilor se va face luni 28.03.2022
Conform regulamentului, nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.

În atenția participanților la etapa județeană a olimpiadei de limba engleză, ce se va desfășura sâmbătă, 26 martie 2022, la Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, Pitești

1)Conform regulamentului, la etapa județeană a olimpiadei de limba engleză, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabile, criteriile specifice de departajare sunt următoarele:

pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:

– punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English;

– punctajul de la proba integrată – eseu;

– punctajul de la proba integrată – Reading comprehension.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea eseului, în următoarea ordine:

  1. a) content;
  2. b) organisation and cohesion;
  3. c) effect on the target reader.

(2) În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).