În atenția participanților la etapa județeană a olimpiadei de limba engleză, ce se va desfășura sâmbătă, 26 martie 2022, la Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, Pitești

1)Conform regulamentului, la etapa județeană a olimpiadei de limba engleză, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabile, criteriile specifice de departajare sunt următoarele:

pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:

– punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English;

– punctajul de la proba integrată – eseu;

– punctajul de la proba integrată – Reading comprehension.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea eseului, în următoarea ordine:

  1. a) content;
  2. b) organisation and cohesion;
  3. c) effect on the target reader.

(2) În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).