Program Olimpiadă Limba Engleză 26 martie 2022- Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

7:30 – sosirea profesorilor asistenți

7:30- 8:00 – instructajul profesorilor asistenți și primirea mapelor

8:00- 8:30 – sosirea elevilor

8:30- 8:55 – instructajul elevilor

9:00- 12:00- desfășurarea probei de concurs

14:00- sosirea profesorilor evaluatori