Contestații definitivat 2022

Anexa nr. 5

Depunerea contestațiilor*)

 Contestațiile se înregistrează la centrul de examen în zilele de 27 iulie 2022 până  la ora 20.00 și 28 iulie 2022 până la ora 12.

 În contestație candidatul precizează următoarele informații:

  • Numele, inițiala tatălui și prenumele
  • Codul numeric personal
  • Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
  • Disciplina la care a susținut examenul
  • Nota contestată

Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.

Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin fax la nr. 0248643202/ 0348445996 sau prin             e-mail la adresa contestatiidefinitivat2022@cnodobescu.ro

Cerere Contestatie DEF 2022