CONCURSUL REGIONAL CULTURAL ARTISTIC ȘCOALA ÎNTRE VIZIUNE ȘI MISIUNE

CONCURSUL REGIONAL ȘCOALA ÎNTRE VIZIUNE ȘI MISIUNE

ediția a IX-a, 16 martie 2023

 CONDIȚII DE PARTICIPARE

            Proiectul se adresează  elevilor din casele  IX –  XII, din unităţile şcolare de pe raza judeţului Argeş, precum și din  alte județe,  din mediul urban şi rural, interesate de acest demers.

Activitățile sunt următoarele:

  1. Concurs de creaţie literară și liberă eseu cu tema școala;b.-3 poezii cu tema școala

                 La secţiunea creaţie literară vor fi trimise 3 poezii tematice sau un eseu tematic (eseul va avea minim 400 cuvinte). Lucrările trebuie să respecte tema concursului – Şcoala între viziune şi misiune. Textul lucrării trebuie să aibă o dimensiune caracterului 12, la 1 rând şi ½, TNR. Lucrările vor fi redactate în limba română pe format A 4. Se vor avea în vedere normele ştiinţifice de redactare.Creațiile vor fi trimise prin poştă, însoțite obligatoriu  de fișa de înscriere și plic autoadresat,  în perioada 20 februarie– 10 martie  2023, cu mențiunea pentru Concursul Şcoala între viziune şi misiune, pe adresa colegiului: Colegiul Național „Alexandru Odobescu”- Piteşti strada Vasile Pârvan nr.1, judeţul Argeş,cod. 110251 sau la adresa de mail scoala_viziune_misiune@yahoo.com.

 Concurs de realizare a unui site web sub egida “Cel mai original site  al şcolii mele”

  La secţiunea site se va  trimite un site de minim 5 pagini, în concordanță cu tema concursului. Prima pagină trebuie să conțină un rezumat al site-lui,  precum si butoane către celelalte pagini sau secţiuni. Imaginile și animațiile trebuie sa fie la o rezoluţie bună, dar şi optimizate. Prezența unor filme, galerii foto animate, precum şi a altor efecte speciale constituie un avantaj. Se vor avea în vedere normele ştiinţifice de redactare. Nu intră în concurs lucrările care nu respectă regulile indicate sau nu au o concepţie originală, gândită şi realizată de elevi. Materialele vor fi trimise prin poştă în perioada 20 februarie– 10 martie  2023, , însoțite obligatoriu  de fișa de înscriere și plic autoadresat, cu mențiunea pentru Concursul Şcoala între viziune şi misiune, pe adresa colegiului: Colegiul  Național „Alexandru Odobescu”- Piteşti, strada Vasile Pârvan nr.1, judeţul Argeş, sau la adresa de mail scoala_viziune_misiune@yahoo.com. Materialele vor fi însoţite de o mapă de prezentare realizată de autorii lucrărilor.

  1. 3. Secţiunea film, cu tema “Vreau o şcoală ca afară”, slogan inspirat de piesa “Vreau o ţară ca afară” a formaţiei Vunk, cu subsecțiunile:
  2. film cu tema “Vreau o şcoală ca afară”
  3. film cu tema “O personalitate marcantă a culturii române”.

  La secţiunile film, cu subsecțiunile:a. film cu tema  “Vreau o şcoală ca afară” ; b. film cu tema “O personalitate marcantă a culturii române”, condițiile de realizare sunt următoarele:

Filmul să aibă o durată de maxim 5 minute, respectând tema indicată. Rezoluția filmului trebuie sa fie de minim 1280×720, imaginile care apar  în film trebuie să fie de o calitate bună, tranziţiile între cadre  să difere, sunetul să fie  corelat cu imaginile. La subsecțiunea a) nu se acceptă filmele realizate doar din poze,  fără niciun cadru filmat în care să apară realizatorii. Apariția realizatorilor filmului în produsul final este o condiție obligatorie. Se vor avea în vedere normele de exprimare și redactare. Nu intră în concurs lucrările care nu respectă regulile indicate sau nu au o concepţie originală, gândită şi realizată de elevi, precum nici produsele ce au intrat în concurs în edițiile anterioare. Materialele vor fi trimise prin poştă în perioada 20 februarie– 10 martie  2023, , însoțite obligatoriu  de fișa de înscriere și plic autoadresat, cu mențiunea pentru Concursul Şcoala între viziune şi misiune, pe  adresa colegiului: Colegiul Național „Alexandru Odobescu”- Piteşti, strada Vasile Pârvan nr. 1, judeţul Argeş, sau la adresa de mail scoala_viziune_misiune@yahoo.com

Materialele vor fi însoţite de o mapă de prezentare realizată de autorii lucrărilor.

 Modalităţi de monitorizare şi evaluare a proiectelor:

– încadrarea în tema propusă;

– respectarea modului de realizare a unui eseu, site web sau film;

– abordarea originală a temei;

– respectarea normelor ortografice şi ortoepice în vigoare;

– respectarea pricipiului nondiscriminării  prin respectul pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale;  educarea pentru toleranţă şi prietenie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă religioasă;

– conformarea faţă de valorile culturale şi spirituale ale poporului nostru şi faţă de părinţi;

-dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului în sensul asumării responsabilităţii acţiunilor proprii;

– educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru adevăr, bine şi frumos, pentru valoare şi natură

Este obligatorie consultarea și respectarea prevederilor  Regulamentului concursului.

Materialele neînsoțite de fișa de înscriere nu vor fi luate în calcul, indiferent de forma în care vor fi trimise.

Relații la scoala_viziune_misiune@yahoo.com sau prof Aldea Monica- telefon 0723400039- după ora 16.00

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA

CONCURSULUI REGIONAL CULTURAL-ARTISTIC „ŞCOALA ÎNTRE VIZIUNE ŞI MISIUNE”,

CAER 2023, EDIȚIA a IX-a – 16 martie 2023

 

MATERIALELE VOR FI TRIMISE PRIN POȘTĂ (pe adresa Colegiului Național „Alexandru Odobescu” – Piteşti, strada Vasile Pârvan nr.1, judeţul Argeş, cod 110251) sau PRIN E-MAIL scoala_viziune_misiune@yahoo.com, până la 10 martie 2023, numai însoțite de fișa de înscriere și plic autoadresat.

Art. 1: Concursul Şcoala între viziune şi misiune” se desfăşoară în cadrul Colegiului Naţional „Alexandru Odobescu”, Piteşti

Art. 2: Concursul „Şcoala între viziune şi misiune” are un caracter anual. Manifestarea se încadrează în categoria cultural – artistică, fiind un concurs interdisciplinar

Art. 3: Concursul „Şcoala între viziune şi misiune” are trei secţiuni:

  1. Concurs de creaţie literară și liberă – eseu cu tema școala; b. 3 poezii cu tema școala
  2. Concurs de realizare a unui site web sub egida „Cel mai original site al şcolii mele”
  3. Concurs de realizare a unui film:
  4. film cu tema „Vreau o şcoală ca afară” slogan inspirat de piesa „Vreau o ţară ca afară” a formaţiei Vunk.
  5. film cu tema „O personalitate marcantă a culturii române”.

Art. 4:  Pentru fiecare dintre cele trei secţiuni se acordă premii după cum urmează: MARELE PREMIU, PREMIUL I (5 premii – câte unul pentru fiecare subsecțiune), PREMIUL II (5 premii – câte unul pentru fiecare subsecțiune), PREMIUL  III (5 premii – câte unul pentru fiecare subsecțiune), MENŢIUNI (câte 2 pentru fiecare subsecțiune), PREMII SPECIALE (5 premii -câte unul pentru fiecare subsecțiune).

 Coordonatorii pot decide, în funcție de calitatea și cantitatea materialelor primite, modificări în privința numărului de premii, fără a depăși 30% din totalul participanților.

4.1 Un profesor îndrumător va avea cel mult 10 elevi pe care să-i coordoneze în realizarea lucrărilor

4.2 Elevii pot participa la oricare dintre secţiunile concursului, individual la secțiunea/subsecțiunile I (eseu și poezii), în echipaje de 1-3 persoane la secțiunile/subsecțiunile II și III (film și site).

4.3 Nu este permisă participarea cu lucrări la toate cele 3 secţiuni a aceluiaşi elev/echipaj de elevi. Un elev sau echipaj poate participa doar la 1 sau cel mult două dintre secțiunile concursului.

4.4. Lucrările selectate/premiate la edițiile anterioare nu mai pot intra în concurs.

Art. 5: Participanţilor care nu vor primi premii li se vor acorda diplome de participare din partea unității școlare organizatoare.

5.1. Toţi participanţii vor trimite prin poştă un plic timbrat, format A4, autoadresat, în vederea expedierii ulterioare a diplomelor de premii/participare. Lucrările neînsoțite de fișa de înscriere și care nu respectă regulamentul nu vor fi luate în considerare.

Art. 6: Concursul va conţine o preselecţie a proiectelor (vor fi alese minim 10 proiecte pentru fiecare subsecţiune).

Art. 7: Evaluarea produselor se va face de către o comisie formată din cinci membri (profesori) și  un preşedinte, care vor urmări calitatea artistică şi originalitatea produselor.

Art. 8: Componenţa comisiei de preselectare a lucrărilor va fi stabilită de către organizatorii concursului.

Art. 9: Punctajul final reprezintă suma punctelor acordate de către fiecare membru al juriului, în funcţie de criteriile de evaluare stabilite.

Art. 10: Materialele participante la concurs trebuie trimise la Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”, conform următorului grafic:

Perioada de trimitere a proiectelor şi a lucrărilor: 20 februarie – 10 martie 2023

Termen limită de trimitere a proiectelor şi a lucrărilor: 10 martie 2023

Preselecţia proiectelor: 13-15 martie  2023

Anunţarea proiectelor selectate 15 martie  2023

Concursul propriu-zis 16 martie  2023

Proiectele vor fi trimise prin poştă, pe adresa colegiului – Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Piteşti, strada Vasile Pârvan nr.1, judeţul Argeş, sau la adresa de mail scoala_viziune_misiune@yahoo.com, până la 10 martie 2023.

Art. 11: Instrucţiunile de participare, regulamentul concursului şi criteriile de evaluare vor fi  disponibile pe site-ul colegiului și al  IȘJ Argeș

Art. 12: Comunicarea rezultatelor finale se va desfășura la Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”, după deliberarea juriului, în ziua desfășurării concursului, respectiv 16 martie 2023. Diplomele vor fi expediate ulterior, după semnarea lor de către inspectorul școlar general al IȘJ Argeș.

Articolul 13: Exemplarele produselor participante la concurs vor rămâne în arhiva Colegiului Naţional  „Alexandru Odobescu” Piteşti.

Articolul 14: La acest concurs nu se admit contestaţii.

Articolul 15: Organizatorii nu asigură cazarea, transportul sau masa participanților.

Articolul 16: Nu se percepe taxa de participare.

 Persoană de contact:

Monica Ilie, profesor de limba română, tel. 0723400039

 Adresa de contact  scoala_viziune_misiune@yahoo.com

acord parteneriat SVM 2023

fisa inscriere SVM 2023