OLIMPIADA DE GEOGRAFIE – ETAPA JUDEȚEANĂ 4 MARTIE 2023

  1. Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate, certificat de naștere, carnet de elev vizat), cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea concursului, respectiv 930 .
  2. Se interzice intrarea în săli a concurenţilor cu manuale şcolare sau cu materiale scrise care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, cu orice mijloc electronic de calcul; telefoanele mobile se închid si se predau profesorilor asistenţi de sală; nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului de către preşedintele/vicepreşedintele comisiei, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu;
  3. Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de concurs, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de concurs, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  4. Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de concurs, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de concurs, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
  5. Pentru completarea fişei de concurs, candidaţi folosesc cerneală, sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor trebuie să folosească numai creion negru;
  6. Pentru redactarea lucrărilor şi pentru ciorne, se va folosi numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.
  7. La expirarea timpului acordat, candidaţi predau lucrările în faza în care se află fiind interzisă depăşirea timpului de lucru stabilit şi afişat pe tablă; ultimi trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
  8. Rezultatele se vor afişa în cursul zilei în care s-a susţinut proba scrisă la unitatea de învăţământ unde s-a organizat concursul şcolar.

REPARTIZARE_CANDIDATI

Regulament_specific_Olimpiada_Geografie_2023